Open BIM

Open BIM to uniwersalne podejście do współpracy przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji budynków opartych na otwartych standardach oraz wymianie danych. Open BIM to inicjatywa buildingSMART i kilku czołowych producentów oprogramowania korzystających z otwartej bazy buildingSMART.

Open BIM Programme to kampania zainicjowana przez Graphisoft®, Tekla® oraz innych członków buildingSMART® w celu zachęcenia i ułatwienia do globalnej skoordynowanej promocji Open BIM dla całej branży AEC.

Open BIM Certification jest technicznym systemem certyfikacji stworzonym przez buildingSMART® by pomóc dostawcom oprogramowania AEC ulepszyć, zbadać i uzyskać certyfikację ich danych w celu uzyskania płynnej współpracy z innymi rozwiązaniami OpenBIM.

Dlaczego jest to ważne?

  • Open BIM wspiera przejrzysty, otwarty przepływ pracy, dzięki czemu projektanci mogą uczestniczyć w projekcie bez względu na używane przez nich narzędzia.
  • Open BIM tworzy wspólny język dla szeroko odwołujących się procesów, dzięki czemu przemysł i rząd mogą pozyskać projekty z przezroczystą ofertą handlową, porównywalną oceną usług oraz wysoką jakością wykonania.
  • Open BIM zapewnia trwały dostęp do danych projektu przez cały okres eksploatacji aktywów, unikając wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, tym samym unikania błędów.
  • Mali i duzi przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w fazie projektowania i używać oprogramowania najodpowiedniejszego dla nich.
  • Open BIM spełnia żądania użytkownika oraz dostarcza dane o produktach bezpośrednio od BIM.