FAQ

openBIM

Jakie są kluczowe kwestie współpracy nad projektami AEC?
Nawet w najmniejszej skali – projekty AEC są starannie dopracowane w kwestii współpracy. Pomyślnie zrealizowane projekty budowlane są wynikiem współpracy różnych zespołów, fachowców budowlanych takich jak architekci, różnego rodzaju inżynierowie oraz sieci wykonawców i podwykonawców. Zespoły te często mają rozbieżne priorytety i należą do niezależnych organizacji, których interesy są przeciwnie skierowane. W związku z powyższym, są to następujące kwestie współpracy obecne w większości projektów AEC:

 • Brak rzeczywistego przepływu pracy → w efekcie strony nie koordynują pomysłów tylko dokumentację końcową.
 • Utracone informacje podczas konwersji danych → rodzime dane muszą być zamienione, by mogły zostać odtworzone w innym środowisku dla koordynacji.
 • Kwestie interpretacji danych przez współtwórców → dane stają się prawdziwą informacją, gdy usystematyzujemy przepływ danych/pracy pod koordynacje.
 • Ograniczone wykorzystanie danych stworzonych przez innych → informacja stworzonym przez jedną ze stron nie może zostać zintegrowana w środowisku innych branż.
 • Brak obserwacji zmian w projekcie między branżami → nie jednorazowa wymiana danych, ale ciągły dwukierunkowy proces.
 • Brak ogólnego środowiska koordynacyjnego dla wielu branż → idealne obejmuje wszystkie działania takie jak wykrywanie kolizji, zestawień ilościowych oraz kwestie wykonalności założeń projektu.
 • Brak szczegółowego modelu budowy → późna koordynacja i czas potrzebny do stworzenia rysunków 2D zmusza do tworzenia, wydawania „szkiców” nie dotrzymując ustalonych terminów.
Jakie są możliwe podejścia do rozwiązywania problemów współpracy?
Techniczna koordynacja na szczeblu pomiędzy poszczególnymi branżami ulegała ewolucji przez długi czas. Tradycyjnie używano drukowanych zestawów dokumentacji, na różnych etapach procesu projektowania, i stołów kreślarskich, by koordynować różne konstrukcje budowlane oraz systemy do nich należące. Takie podejście jest nadal popularne, dzięki cyfrowym odpowiednikom 2D DWG i PDF tworzącej podstawy przepływu pracy grupowej. Wraz z pojawieniem się modelu opartego na konstrukcji BIM współpraca wkroczyła w nową erę z dużo bogatszymi danymi na temat modeli. Dzięki BIM nastąpił wzrost popytu na prawdziwą współpracę opartą na modelowaniu informacji o budynku. Dwa całkowicie różne podejścia wyłoniły jeden znany jako „platforma”, gdzie współpraca odbywa się przy użyciu różnych podproduktów tego samego dostawcy oprogramowania. Drugie znane jako „otwarte” podejście, gdzie różne rozwiązania programowe stanowią podstawę współpracy opartej na modelu.
Jakie są cechy tradycyjnego podejścia?
Tradycyjne podejście do współpracy interdyscyplinarnej w zasadzie oznacza każdą formę współpracy 2D w tym rysunek na papierze, DWG lub PDF albo jakiekolwiek inną formę 2D. To podejście można scharakteryzować następująco:

 • Ograniczona koordynacja → cały przepływ polega zbytnio na pracy manualnej i chęci współpracy między stronami.
 • Ciężka konwersja danych → cały przepływ oparty jest na formatach pośredniczących, więc podczas konwersji danych następują poważne straty informacji.
 • Brak wykorzystania cudzych danych → ze względu na różnice dokumentacji otrzymane dane nie mogą być dalej wykorzystywane w praktyce.
 • Brak kompleksowej koordynacji → ze względu na naturę 2D projekt nie może zostać skoordynowany w jednym zintegrowanym środowisku.
Jakie są cechy podejścia sposobem „jednej platformy”?
Jednym z czołowych podejść do modelu opartego na (BIM) współpracy jest podejście „jednej platformy”, na której różne gałęzie tej samej rodziny produktów są używane do zapewnienia zgodności binarnej. Ten sposób wymiany danych może pozostawić poważne luki podczas pracy koordynacyjnej:

 • Brak konwersji danych → takie podejście jest prawidłowe tylko w przypadku całkowitego wyeliminowania konwersji danych. Niestety, bez względu na format danych różne branże posiadają inne podejście do różnych konstrukcji budowlanych i systemów, które muszą być rozwiązane na poziomie koordynacji.
 • Ograniczona wykorzystywanie cudzych danych → chociaż podejście „jednej platformy” może powoływać się na wspólny model budynku, to jednak różne branże posiadają różne wymagania co do oprogramowania. W tym sensie rozwiązanie jednej platformy nie przynosi żadnych korzyści w porównaniu do innych rozwiązań.
 • Zagadnienia związane z kompatybilnością → dla pełnego wykorzystania jednej platformy rygorystyczne synchronizacje są warunkiem koniecznym. Wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do pracy nie tylko na tej samej platformie, ale również na tej samej wersji oprogramowania. Może to powodować problemy, jeśli każdy z uczestników należy do innej organizacji z innymi systemami oraz planem IT.
Jakie są cechy „otwartego” podejścia?
Inne ważne podejście do modelu opartego na współpracy promuje otwarty przepływ pracy grupowej, gdzie złożoność firmy i struktury projektu są w pełni doceniane. Takie podejście podnosi wymianę z poziomu danych do poziomu przepływu danych, co w konsekwencji daje współpracę na wysokim szczeblu. Z takim podejściem uczestnicy mogą być wybierani na podstawie ich doświadczenia zawodowego, a nie ze względu na używane oprogramowanie.

 • Niezależność systemu → pochodząca od nazwy „otwartej współpracy” pozwala inżynierom z różnych branż do przyłączenia się z narzędziem, najbardziej odpowiadającym ich wymaganiom, bez utraty korzyści z współpracy opartej na modelu.
 • Integralność i posiadanie danych BIM w projekcie → wszystkie branże na świecie są zobowiązane do zachowania odpowiedzialności za własne dane projektowe. Z otwartą współpracą, podczas pracy grupowej, jest to w pełni zapewnione, gdy równoległe struktury danych są rozwijane i koordynowane.
 • Przejrzysty przepływ → otwarta współpraca wymaga przepływu przez „przezroczyste protokoły” oraz interpretacji danych, która zapewni otwarty interfejs dla każdego rozwiązania, które zdecyduje się dołączyć.
Jaka jest oficjalna definicja Open BIM?

Open BIM to uniwersalne podejście do współpracy przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji budynków opartych na otwartych standardach i przepływie pracy. Open BIM to inicjatywa buildingSMART i kilku czołowych producentów oprogramowania, korzystających z otwartego modelu danych buildingSMART.

Co jest celem ruchu Open BIM?
Jedynym celem ruchu Open BIM jest promowanie otwartych przepływów pracy grupowej celem lepszej koordynacji projektów. Cel ten można osiągnąć przede wszystkim poprzez globalną, publiczną, markę Open BIM, zawierającą jasne definicje, konkretne wymagania oraz najlepsze praktyki.
Kto się kryję pod „Open BIM”?
Open BIM został zainicjowany przez dwóch dostawców oprogramowania – Tekla i Graphisoft i jest wspierany przez różne organizacje, takie jak buildingSMART. Open BIM jednocześnie nie jest „ekskluzywnym klubem”, a ruchem przyjmującym każdą organizację w branży AEC, gotową wspierać ogólne cele i spełniać uzgodnione zestawy wymagań.
Co Open BIM ma do zaoferowania dla mnie?
Ruch Open BIM oferuje wiele korzyści dla różnych typów organizacji (patrz niżej) i dostarcza pakiet narzędzi każdemu kto dołączy do Open BIM:
Dlaczego moja organizacja powinna dołączyć do Open BIM?
Organizacje na całym świecie doświadczały problemów współpracy wyszczególnionych powyżej. Różne strategie współpracy zostały wykorzystane do ich rozwiązania, w wielu przypadkach na zasadzie otwartego przepływu pracy, współpracy. Jednocześnie praktyki otwartej współpracy służyły raczej jako konieczność w środowisku AEC, niż celowa strategia celem uzyskania lepszej koordynacji projektów. OpenBIM podnosi otwartą współpracę na poziom strategiczny, gdzie podobnie myślący specjaliści AEC chcą dostarczenia projektów budowlanych lepiej skoordynowanych, z mniejszą ilością błędów oraz wyższą jakością.Czy Ty lub Twoja akcja organizacja powinna podzielać te wartości dołączając do Open BIM? Open BIM oferuje nie tylko najlepsze praktyki, ale również rozpoznawalny branding, międzynarodową widoczność w celu maksymalizacji wartości Twoich projektów. OTWARTA WSPÓŁPRACA → LEPSZE BIM!
Jakie są wymagania dotyczące przystępowania do Open BIM?
Program Open BIM wita nie tylko producentów oprogramowania ale organizacje i projekty budowlane branży AEC. Logo OPEN BIM™ jest gwarancja, że oprogramowanie, praktyka projektowania lub projekt budowlany w pełni spełniają wymagania otwartej współpracy. Uczestnicy programu Open BIM zgadzają się w pełni z następującym wymogiem odpowiedniego do jej roli w branży AEC:
Dostawcy oprogramowania:
 • Muszą być producentem oprogramowania, które jest uznane jako solucja BIM dla branży AEC.
 • Muszą w pełni wspierać standard koordynacji w IFC.
 • Muszą zobowiązać się do rozwoju przepływu pracy w rozumieniu Open BIM.
 • Muszą publicznie popierać wyższość podejścia Open BIM.
 • Muszą promować program Open BIM w następujący sposób:
  • muszą mieć specjalny dział dla Open BIM na ich stronie internetowej,
  • muszą opublikować oficjalną definicję Open BIM na pierwszej stronie tej sekcji,
  • muszą używać oficjalnego logo Otwarte BIM na każdej stronie tej sekcji na stronie internetowej,
  • muszą opublikować FAQ programu Open BIM w niezmienionej formie na tej stronie,
  • w przypadku prezentacji Open BIM muszą korzystać ze szablonów slajdów dostarczonych przez Open BIM,
  • muszą używać oficjalnego logo Open BIM w korespondencji powiązanej z Open BIM,
  • może używać logo Open BIM by promować projekt i firmę; w tym przypadku muszą być zgodne z wytycznymi użytkowania określonymi przez markę Open BIM.
Organizacje w branży AEC:
 • Muszą używać rozwiązań oprogramowania od dostawcy oprogramowania, jak określono powyżej.
 • Muszą wdrożyć pełny przepływ pracy w BIM dla własnych projektów.
 • Muszą zobowiązać się do wprowadzenia modelu opartego na „płynnej” koordynacji z innymi branżami, niezależnie od oprogramowania pozostałych stron.
 • Musi zatwierdzić koncepcje Open BIM w środowisku lokalnym/globalnym w następujący sposób:
  • muszą mieć specjalny dział dla Open BIM na stronie internetowej firmy,
  • muszą opublikować oficjalną definicję Open BIM na pierwszej stronie tej sekcji,
  • muszą używać oficjalnego logo Open BIM na każdej stronie tej sekcji na stronie internetowej,
  • muszą opublikować FAQ programu Open BIM w niezmienionej formie na tej stronie,
  • może używać logo Open BIM by promować projekt i firmę; w tym przypadku muszą być zgodne z wytycznymi użytkowania określonymi przez markę Open BIM.
Projekty budowlane w branży AEC:
 • Muszą zapewnić równe szanse uczestniczenia w projekcie, niezależnie od używanego oprogramowania BIM.
 • Muszą być dostarczane za pomocą pełnowartościowych przepływów pracy BIM w całym procesie projektowania AEC.
 • Muszą być w pełni skoordynowane z wykorzystywanie otwartych przepływów pracy grupowej BIM w całym procesie projektowania AEC.
 • Mogą używać logo Open BIM by promować projekt, w takim przypadku muszą być zgodne z wytycznymi użytkowania określonymi przez markę Open BIM.
Jakie są korzyści płyną z Open BIM dla producentów oprogramowania?
Podstawową korzyścią, dla dostawców oprogramowania AEC, z przyłączenia się do Open BIM jest to, że mogą zaoferować swoim klientom otwarty przepływ pracy grupowej, która zapewni przewagę nad konkurencją na lokalnym rynku AEC. Branding Open BIM gwarantuje, że rozwiązania opracowane przez dostawce spełniają wymagania Open BIM i nie nakładają zbędnych ograniczeń na inżynierów AEC wybierających swoje oprogramowanie do współpracy z innymi inżynierami.
Jakie są korzyści z Open BIM dla organizacji w branży AEC?
W przeciwieństwie do zamkniętego (lub „zastrzeżonego”) BIM, strategia Open BIM daje ogromne korzyści dla specjalistów budowlanych:

 • Uczestnicy projektu mogą pracować z narzędziem najlepszym dla nich, w odpowiedniej branży, bez ryzyka wykluczenia z niektórych projektów BIM.
 • Uczestnicy projektu mogą utrzymać pełną kontrolę nad aktualizacjami oprogramowania niezależnie od ich kolegów w różnych projektach, w których uczestniczą.
 • Przepływ pracy pozwala na zmniejszenie ilości błędów koordynacyjnych w stosunku do zwykłego porównywania plików z różnych narzędzi projektowych.
 • Ze względu na otwarty standard danych BIM, są one dostępne dla całego cyklu życia budynków, w tym budowy i eksploatacji.
Jakie są korzyści płyną z Open BIM dla projektów budowlanych w branży AEC?
Projekty budowlane same w sobie są produktami z własnym rynkiem zbytu. Z malejącą różnicą w materiałach budowlanych i technologii, obok idei projektowania budynku, dodanie etykiety takiej jak „koordynowany rozwój” może znacznie zwiększyć potencjalną wartość projektu na rynku. Open BIM oferuje projektom dodatkową etykietę z bardzo obiecującym powiązaniem. Przyszły właściciel, operator i lokator takich budynków będzie miał większe szanse na dodatkowe wykorzystanie cyfrowego modelu budynku, jeżeli został stworzony z podejściem Open BIM w pierwszej kolejności.
Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o Open BIM?
OPEN BIM jest obsługiwany przez różne organizacje, informacje zamieszczane są na ich stronach. Pomocne w uzyskaniu informacji na temat Open BIM będzie odwiedzenie stron: