Nowości w nowej wersji DDS-CAD 12

INTERFEJS

Nowa opcja „Uwagi”

Wszystkie uwagi są stale dostępne tak długo, jak istnieje ich przyczyna. Wszystkie wiadomości są klasyfikowane i ułożone w strukturze drzewa. Za pomocą wiadomości, można przejść do problemu  w modelu, aby go rozwiązać. Następnie komunikat zniknie.

nowa-opcja-uwagi

Automatyczne monitorowanie modelu poważnych problemów

Jeśli DDS-CAD wykryje jeden z „poważnych problemów”, ogólny komunikat zostanie wydany.

Raporty

Raporty, zestawienie materiałów i raporty obliczeń są pokazane w jasny przejrzysty sposób z możliwością wyboru informacji.

WSTAWIANIE OBIEKT(ÓW)

Wyrównywanie obiektów ze sobą.

Nowa funkcja pozwalająca na wyrównanie wstawionych obiektów względem najbardziej wysuniętego.

Określenie wysokości montażowej.

Określenie wysokości montażowej jako odległość do selekcji w odniesieniu do modelu budynku.

ZNACZNIK POZYCJI

Nowa funkcja przenumeruj

POPRAWKI

Budynek, plan piętra i oznakowanie

Opis częściowy

Możliwość dodawania wielu opisów do jednego obiektu

Legendy

Automatyczne legendy do każdej branży

POPRAWKI

IFC

Import

Większa elastyczność podczas importowania modeli IFC które posiadają piętra o nieprawidłowych wysokościach lub brakujących kondygnacjach

Eksport

Możliwość eksportu komentarzy

POPRAWKI

Wod-kan i C.O.

Projektowanie systemu rur (kanalizacja)

Wyświetla kierunek spadku dla lepszej orientacji

Projektowanie systemu rur (kanalizacja)

Praca z rysowaniem kanałów z spadkiem została znacznie uproszczona

Projektowanie systemu rur (kanalizacja)

Określ kierunek gałęzi za pomocą kursora

Obliczenia systemu rur

Obliczenia system rur w aktywnym widoku 3D oraz możliwość przybliżenia do danej gałęzi

Obliczenia systemu rur

Możliwość skorygowania materiału w sieci lub podsieci za pomocą funkcji

POPRAWKI

Wentylacja

System kanałów

Reprezentacja modelu przez cieniowanie.