DDS-CAD: Najlepszy w swojej klasie!

Presseinformation_Zertifizierung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z radością informujemy Państwa, że DDS-CAD został niedawno nagrodzony certyfikatem „IFC 2×3 CV2.0”, wydanym przez międzynarodową organizację buildingSMART.

DDS-CAD osiągnął najlepsze wyniki spośród wielu innych wyspecjalizowanych i certyfikowanych narzędzi MEP, na podstawie wielu kryteriów testowych dla oprogramowania z branży MEP.
Spośród 528 kryteriów certyfikatu: 491 zostały w pełni spełnione, 9 częściowo, a 28 punktów nie jest obsługiwane przez DDS-CAD. W rezultacie 93% kryteriów testowych zostało zrealizowanych, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Jest to najlepszy wynik w kategorii IFC2x3 CV2.0 MEP Export.

Certyfikat można zobaczyć na stronie internetowej buildingSMART w sekcji zgodności.